,,Óvjad a törvényt, s majd szelleme téged is óv.”

Ovidius

Rólunk

Az erdélyi jogász mozgalom, tevékenységeivel a romániai magyar civil szféra erősítését tűzte ki célul.

Egy társadalomban szükséges a jogi nevelés fejlesztése és a jog tudományának terjesztése, olyan szinten, hogy ez mindenki számára érthető legyen, s ez által a törvények elérjék rendeltetésüket.

Ennek megvalósítása viszonylag nagyon összetett feladat ismervén ezen tudományág terjedelmét, viszont bármilyen ezt célzó törekvés pozitívként érinti a társadalmat. 25 év után be kell ismernünk, hogy mindazt amit a szabad demokráciától vártunk, nem kaptuk meg, s nem is fogjuk megkapni, ha nem teszünk érte valamit.

Célunk elősegíteni a nyugaton bevált demokratikus irányelvek megfelelő alkalmazását.

Névválasztás

Egyik emberi tulajdonságunk, hogy alkalmazkodunk egy adott helyzethez.

Ugyanígy a trianoni tragédia után is, az erdélyi magyarok megróbálták és megróbálják ma is őrizni nemzeti értékeiket úgy, hogy érvényesüljenek az idegen ország nyelvén is.

Ugyanez a folyamat kimutatható a jogászok körében is, az erdélyi jogász, egy különleges tulajdonságokkal rendelkező személy aki két nyelven kell megfeleljen a jogászi elvárásoknak.

x